Kontakt


 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina

ul. Nawojowska 213

33-300 Nowy Sącz

 

tel.: 18 443 93 33, 18 449 07 56

tel./fax: 18 443 97 32

 

 

 

 

 

Dyrektor PSM I i II st. w Nowym Sączu - mgr Józef Witold Buszek

Wicedyrektor PSM I i II st. w Nowym Sączu - mgr Katarzyna Kierzkowska

 

 

Kierownik filii PSM w Krynicy - mgr Mieczysław Smyda

Kierownik filii PSM w Szalowej - mgr Natalia Dusza

Kierownik Internatu PSM - mgr Tomasz Nesterak

Księgowość - Bogumiła Kożuch

Płace - Dorota Żuchowicz

 

Sekretarz szkoły - mgr Fryderyk Wilczyński

Referent ds. administracyjno-gospodarczych - Anna Migacz

Referent ds. uczniowskich - mgr Alicja Baran

Referent ds. kadrowych i socjalnych - mgr Roman Wiśniak

 

Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina w Nowym Sączu Filia w Krynicy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina w Nowym Sączu Filia w Szalowej

Internat Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu

 

Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu

Kurs Interpretacji Muzycznej - PSM Nowy Sącz

 

Administrator strony internetowej PSM - Roman Wiśniak 

 

Numer Konta Bankowego PSM I i II st. w Nowym Sączu - Fundusz Szkolny (uwaga, nowy numer konta!):

84 1010 1270 0032 9013 9134 0000

 

 


Numer Konta Bankowego Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Nowym Sączu:

45 8811 0006 0000 0000 0071 0001

 

 

 

Numer Konta Bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PSM I i II st. w Nowym Sączu:

 

25 1010 1270 0032 9018 9110 0000

 


 

Oświadczenie o dochodach

 

 

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla emeryta

 

 

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania do kolonii, zimowisk i obozów

 

 

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania do imprez kulturalno-oświatowych,rekreacyjno-sportowych